Έλεγχος κατάστασης παραγγελίας

Για να παρακολουθήσετε το στάδιο αποστολής της παραγγελίας παρακαλώ επιλέξτε την εταιρεία courier με την οποία έχει γίνει η αποστολή των εμπορευμάτων και κατόπιν πληκτρολογείστε τον αριθμό αποστολής που σας απεστάλη μέσω email με την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Πορεία παραγγελίας
Ο αριθμός αποστολής αναγράφεται στον πίνακα στο πεδίο κατάσταση παραγγελίας, παρακαλώ συμπληρώστε τον αριθμό αποστολής στην αντίστοιχη εταιρία courier με την οποία έχει γίνει η αποστολή των εμπορευμάτων.