Ελληνικά εγχειρίδια

Νο Όνομα προϊόντος Αρχείο
1 Baofeng UV-3R
2 Baofeng UV-5R / UV-5RA
3 Baofeng UV-82
4 Baofeng UV-860
5 Baofeng UV-B5
6 Dynascan DB-75
7 Dynascan DB-93M
8 Icom IC-T3H
9 Meimland UV-R50
10 TYT TH-F8 / TH-UVF8
11 TYT TH-UV8000D MKII
12 TYT TH-UV8200
13 Wouxun KG-UV6D
14 Wouxun KG-UV8D